Skip to content

rizeni udrzby

Řízení údržby EMA+

Komplexní nástroj pro efektivní online řízení údržby strojů i zařízení a efektivní řízení prací na dálku i odkudkoliv.

Co není měřitelné
není řiditelné.

Řízení údržby EMA+ a její klíčové funkce

Evidence

Technická místa a zařízení, výkresy a mapové podklady, provozní knihy objektů, kompletní informace o zařízení, přehled a správa všech dokumentů k objektům a zařízením. 

Analýzy

Detailní pohledy na náklady a vývoj hodnot KPI, referenční i cílové hodnoty, meziroční hodnocení, individualizované dashboardy. 

Údržba

Operativní, plánovaná a prediktivní údržba. Reaktivní i automatizovaná inicializace pracovních příkazů na základě termínů nebo mezních stavů, joby (technické postupy), termínové plánování, věcné i finanční sledování zdrojů na PP, notifikace, historie realizací, mobilní údržba. 

Helpdesk

Přehled a stav požadavků, work-flow jejich přidělení a řešení, barevné vizualizace stavů a notifikace, stanovení priorit a termínů, přiřazování nákladů, přehledy a grafy. 

Objednávky 

Vytváření objednávek z pracovních příkazů, dodavatelské smlouvy, možnost komunikace s dodavateli online přímo v systému, podpora likvidace faktur a rozpočítávání nákladů na nákladová střediska a činnosti. 

Kalendář

Přehledné zobrazení opakovaných a jednorázových činností v časových souvislostech. 

Legislativní rámec 

Obsahuje seznam typů vyhrazených zařízení dle aktuální legislativy a norem.

Smlouvy

Základní podpora evidence a správy smluv včetně práce s dodatky.

BIM vizualizace


Výkresová dokumentace


Mobilní aplikace Rudy pro řízení údržby

rudy_wh

Slouží pro zadávání, realizaci a vyhodnocování požadavků na údržbu a opravy ze strany techniků v terénu a efektivní řízení prací na dálku a odkudkoliv.

streamline-icon-voice-id-smartphone@48x48

Zadání požadavku

Rychle a komfortně v terénu s využitím hlasu
nebo QR kódu.

streamline-icon-navigation-menu-1@48x48

Přehledy úkolů

Za daný den, dle priority, v kalendáři.

streamline-icon-common-file-text-share@48x48

Přehledy pasportů

Pasport a hierarchie ploch a zařízení v míře potřebné pro údržbu.

streamline-icon-task-list-multiple@48x48 (1)

Realizace požadavků

Dle definovaných postupů včetně evidence času,
zdrojů a dílčích úkolů. 

streamline-icon-face-id-4@48x48

Uživatelské účty

Pro zobrazení jen těch úkolů, které má technik realizovat. 

streamline-icon-phone-chatting@48x48

Off-line a hlasový režim

Pro pohodlné používání aplikace i v místech bez signálu, a to i hlasově. 

streamline-icon-single-neutral-actions-text@48x48

Kalendář

Přehledné plánování událostí či zaznamenávání úkolů na jednom místě.

streamline-icon-envelope@48x48

Zprávy a notifikace

Hlášení nových úkolů, stavů požadavků a další důležité informace. 

Další řešení pro efektivní online správu a řízení nemovitostí

Energetický management

Komplexní nástroj pro sledování a vyhodnocování spotřeby všech druhů energií za účelem jejich efektivního řízení.

Správa a řízení nájemních vztahů

Jednoduchý nástroj pro efektivní online správu a řízení nájemních vztahů v rámci komerčních i bytových portfolií.

Facility management

Komplexní nástroj pro efektivní online správu a řízení majetku prostřednictvím efektivního cloudového řešení. Poskytuje data o majetku online, na jednom místě a v reálném čase.

Oborové řešení

Technicko-provozní informační systém

Oborové řešení pro podporu řízení technicko-provozní oblasti v rámci zdravotnických zařízení.

Smart City

Oborové řešení pro podporu řízení chytrých měst oblasti řízení veřejného osvětlení.

Obchodní kontakt

Ing. Michal Tesařík, MBA
mobil: 724 444 451
e-mail: tescosw@tescosw.cz

TESCO SW a.s. 

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
tel. 587 333 405
info@tescosw.cz
www.tescosw.cz