hero_newruby

Řízení údržby EMA+

Komplexní nástroj pro efektivní online údržbu strojů a zařízení. 

Co není měřitelné
není řiditelné.

Klíčové funkce

Evidence

Technická místa a zařízení, výkresy a mapové podklady, provozní knihy objektů, kompletní informace o zařízení, přehled a správa všech dokumentů k objektům a zařízením. 

Analýzy

Detailní pohledy na náklady a vývoj hodnot KPI, referenční i cílové hodnoty, meziroční hodnocení, individualizované dashboardy. 

Údržba

Operativní, plánovaná a prediktivní údržba. Reaktivní i automatizovaná inicializace pracovních příkazů na základě termínů nebo mezních stavů, joby (technické postupy), termínové plánování, věcné i finanční sledování zdrojů na PP, notifikace, historie realizací, mobilní údržba. 

Helpdesk

Přehled a stav požadavků, work-flow jejich přidělení a řešení, barevné vizualizace stavů a notifikace, stanovení priorit a termínů, přiřazování nákladů, přehledy a grafy. 

Objednávky 

Vytváření objednávek z pracovních příkazů, dodavatelské smlouvy, možnost komunikace s dodavateli online přímo v systému, podpora likvidace faktur a rozpočítávání nákladů na nákladová střediska a činnosti. 

Kalendář

Přehledné zobrazení opakovaných a jednorázových činností v časových souvislostech. 

Mobilní aplikace Rudy

rudy_wh

Slouží pro zadávání, realizaci a vyhodnocování požadavků na údržbu a opravy ze strany techniků v terénu a efektivní řízení prací na dálku a odkudkoliv.

streamline-icon-voice-id-smartphone@48x48

Zadání požadavku

Rychle a komfortně v terénu s využitím hlasu
nebo QR kódu.

streamline-icon-navigation-menu-1@48x48

Přehledy úkolů

Za daný den a pracovníka, stavy realizace,
sledování vybraných KPI.

streamline-icon-task-list-multiple@48x48 (1)

Realizace požadavků

Dle definovaných postupů včetně evidence času,
zdrojů a dílčích úkolů. 

streamline-icon-face-id-4@48x48

Uživatelské účty

Pro zobrazení jen těch úkolů, které má
technik realizovat. 

streamline-icon-phone-chatting@48x48

Off-line a hlasový režim

Pro pohodlné používání aplikace i v místech bez signálu,
a to i hlasově. 

streamline-icon-envelope@48x48

Zprávy a notifikace

Hlášení nových úkolů, stavů požadavků a další 
důležité informace. 

Další řešení

Energetický management

Evidence budov, zařízení a odběrných míst, analýzy nákladů a spotřeby všech druhů energií, ukazatelé energetické náročnosti EnPI, predikovaná spotřeba, plánování, notifikace atd. 

Nájemní vztahy

Evidence nájemníků a nájemních ploch, smlouvy a dokumenty, poskytované služby, předpisy nájmů, příprava vyúčtování atd. 

Facility management

Pasport ploch a zařízení, výkresová dokumentace a mapy, opakované činnosti, kalendář, intuitivní helpdesk pro zadavatele a dispečink požadavků pro řešitele, dokumentace atd. 

Obchodní kontakt

Ing. Michal Tesařík, MBA
(+420) 724 444 451
e-mail: tescosw(zavinac)tescosw.cz

TESCO SW a.s. 

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
tel. 587 333 405
info(zavinac)tescosw.cz
www.tescosw.cz 

Odkazy

Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné licenční podmínky
Zásady ochrany soukromí

Řízení údržby EMA+

Komplexní nástroj pro efektivní online údržbu strojů a zařízení. 

Co není měřitelné
není řiditelné.

Klíčové funkce

Evidence

Technická místa a zařízení, výkresy a mapové podklady, provozní knihy objektů, kompletní informace o zařízení, přehled a správa všech dokumentů k objektům a zařízením. 

Analýzy

Detailní pohledy na náklady a vývoj hodnot KPI, referenční i cílové hodnoty, meziroční hodnocení, individualizované dashboardy. 

Údržba

Operativní, plánovaná a prediktivní údržba. Reaktivní i automatizovaná inicializace pracovních příkazů na základě termínů nebo mezních stavů, joby (technické postupy), termínové plánování, věcné i finanční sledování zdrojů na PP, notifikace, historie realizací, mobilní údržba. 

Helpdesk

Přehled a stav požadavků, work-flow jejich přidělení a řešení, barevné vizualizace stavů a notifikace, stanovení priorit a termínů, přiřazování nákladů, přehledy a grafy. 

Objednávky 

Vytváření objednávek z pracovních příkazů, dodavatelské smlouvy, možnost komunikace s dodavateli online přímo v systému, podpora likvidace faktur a rozpočítávání nákladů na nákladová střediska a činnosti. 

Kalendář

Přehledné zobrazení opakovaných a jednorázových činností v časových souvislostech. 

Mobilní aplikace Rudy

Slouží pro zadávání, realizaci a vyhodnocování požadavků na údržbu a opravy ze strany techniků v terénu a efektivní řízení prací na dálku a odkudkoliv.

 • Zadání požadavku

  Rychle a komfortně v terénu s využitím hlasu nebo QR kódu. 
 • Přehledy úkolů

  Rychle a komfortně v terénu s využitím hlasu nebo QR kódu. 
 • Realizace požadavků

  Dle definovaných postupů včetně evidence času, zdrojů a dílčích úkolů
 • Uživatelské účty

  Pro zobrazení jen těch úkolů, které má technik realizovat. 
 • Off-line a hlasový režim

  Pro pohodlné používání aplikace i v místech bez signálu, a to i hlasově. 
 • Zprávy a notifikace

  Hlášení nových úkolů, stavů požadavků a další důležité informace. 

Další řešení

Energetický management

Evidence budov, zařízení a odběrných míst, analýzy nákladů a spotřeby všech druhů energií, ukazatelé energetické náročnosti EnPI, predikovaná spotřeba, plánování, notifikace atd. 

Nájemní vztahy

Evidence nájemníků a nájemních ploch, smlouvy a dokumenty, poskytované služby, předpisy nájmů, příprava vyúčtování atd. 

Facility management

Pasport ploch a zařízení, výkresová dokumentace a mapy, opakované činnosti, kalendář, intuitivní helpdesk pro zadavatele a dispečink požadavků pro řešitele, dokumentace atd. 

Obchodní kontakt

Ing. Oto Petr
tel. 587 333 608
mobil: 724 444 496
e-mail: oto.petr(zavinac)tescosw.cz

TESCO SW a.s. 

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
tel. 587 333 405
info(zavinac)tescosw.cz
www.tescosw.cz 

Odkazy

Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné licenční podmínky
Zásady ochrany soukromí